Developer Documentation

OdinNoiseSuppression.ODIN_NOISE_SUPPRESSION_VERY_HIGH

ODIN_NOISE_SUPPRESSION_VERY_HIGH = 4

Use very high suppression (21 dB)

Value Type

TypeDescription
OdinNoiseSuppression