Developer Documentation

OdinNoiseSuppression.ODIN_NOISE_SUPPRESSION_MODERATE

ODIN_NOISE_SUPPRESSION_MODERATE = 2

Use moderate suppression (12 dB)

Value Type

TypeDescription
OdinNoiseSuppression