Developer Documentation

OdinNoiseSuppression.ODIN_NOISE_SUPPRESSION_HIGH

ODIN_NOISE_SUPPRESSION_HIGH = 3

Use high suppression (18 dB)

Value Type

TypeDescription
OdinNoiseSuppression